Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Po 34/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. P. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewydania decyzji

II SA/Lu 731/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Gl 649/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 248/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 368/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii skargi kasacyjnej skarżącej z dnia [...]

II SA/Po 666/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 341/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J.G. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 1873/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej

I SA/Wa 591/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zwrotu podania

I SA/Wa 2295/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zwrotu podania
1   Następne >   +2   +5   +10   12