Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 1045/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 2197/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 2195/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 2196/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 617/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 1285/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D.N. na czynności pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie ustalenia zasiłku stałego

II SA/Po 1210/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 393/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Ol 108/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Gd 264/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   7