Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 108/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania

III SAB/Kr 55/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie wydania orzeczenia