Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 1642/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w [.] w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Wa 539/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Po 495/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-10-12

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania;

I SA/Wa 383/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1818/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 1040/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Rz 1363/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 628/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1311/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

III SA/Gd 201/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   12