Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 179/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-03

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku stałego

II SA/Łd 801/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie zmiany decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 1755/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie odmowy wyłączenia od udziału w sprawie

IV SA/Po 1230/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-20

Skarga A. W. na postanowienie SKO w przedmiocie niezałatwienia sprawy

III SA/Kr 1119/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1120/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1114/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1118/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1121/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gd 382/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   13