Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 614/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Gd 950/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 281/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Po 871/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Łd 1095/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-04-05

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od wezwania do skontaktowania się z MOPS w związku z postępowaniem w sprawie wniosku o udzielenie pomocy finansowej

II SA/Łd 923/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Łd 924/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 369/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku stałego po...

II SA/Rz 304/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 309/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-01

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   6