Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 529/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-12-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 608/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-12-17

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie nie wykonania wyroku

II SA/Bd 1585/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-04-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Bd 577/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SA/Bd 497/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-07-28

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Bd 68/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza C. w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SA/Bd 542/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

II SA/Bd 608/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-01-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie nie wykonania wyroku

II SA/Bd 1238/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Bd 652/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w[...] z dnia[...]., Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   3