Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 1086/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej

IV SA/Gl 649/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 368/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii skargi kasacyjnej skarżącej z dnia [...]

IV SAB/Gl 46/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w Ż. w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 1090/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Gl 292/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 570/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie udzielenia pomocy społecznej

IV SA/Gl 1013/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 325/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii skargi kasacyjnej adwokata P.M. od wyroku

IV SA/Gl 556/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   8