Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 1113/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 1247/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Sz 1292/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 234/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do tego zasiłku

II SA/Sz 51/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 1112/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej poniesionej zastępczo przez gminę

II SA/Sz 52/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 270/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 671/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego

II SA/Sz 765/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2