Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 143/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego

IV SA/Wr 57/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 58/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 24/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie załatwienia wniosku skarżącej z dnia [...]r. i z dnia [...]r. wskutek skargi kasacyjnej skarżącej

IV SA/Wr 8/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego, okresowego, celowego specjalnego

IV SA/Wr 341/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J.G. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Wr 810/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uchylenia decyzji uchylającej od dnia [...] sierpnia 2012 r. 'za zgodą Strony decyzję własną [....] w sprawie usług opiekuńczych' i umorzenie postępowania pierwszej instancji

IV SA/Wr 524/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

IV SA/Wr 189/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 189/10 odrzucającego skargę R. T. na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. Ś.

IV SA/Wr 467/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie kontynuacji wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, składki zdrowotnej i wyrównania zasiłku stałego
1   Następne >   +2   +5   8