Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 914/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odpowiedzi na pismo

I SA/Wa 913/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odpowiedzi na pismo

II SA/Rz 1331/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 1251/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-07-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Rz 101/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-08-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

II SA/Rz 102/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-08-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Rz 1281/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-07-28

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Rz 1304/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-08-18

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia