Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

VIII SA/Wa 560/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego na dofinansowanie opłat bieżących za energię elektryczną, wodę oraz inne wydatki

I OZ 160/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Zażalenie na postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych

VIII SA/Wa 562/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego na dofinansowanie zakupu leków

I OZ 35/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 755/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej