Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 909/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

I OZ 162/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 552/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-29

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

IV SA/Gl 433/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie odpłatności za pobyt małoletniej w pieczy zastępczej w kwestii skargi kasacyjnej skarżących

III SAB/Gd 47/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

III SA/Gd 496/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-23

skarg I. T. i K. T. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SAB/Gd 46/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie zasiłku celowego

III SAB/Gd 49/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego

II SA/Po 162/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 758/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-04-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   9