Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 376/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 119/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SAB/Kr 3/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

III SA/Kr 1640/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-27

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania odwołania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu rozpatrzenia według właściwości

III SA/Kr 795/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-13

Skarga J. W. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego skargi kasacyjnej J. W. od postanowienia WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 795/11

III SA/Kr 814/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 412/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1639/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-27

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania odwołania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu rozpatrzenia według właściwości

III SA/Kr 173/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-27

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

III SA/Kr 1582/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   +5   9