Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 145/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 731/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 646/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego w zakresie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 646/07

II SA/Lu 203/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 729/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 730/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 823/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 791/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 695/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Z. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 144/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   3