Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 646/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego w zakresie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 646/07