Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I SA/Wa 1491/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 793/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 452/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie zasiłku celowego za nieuzasadnione

II SA/Rz 672/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-04

Sprawa ze skargi W. B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Rzeszowie w przedmiocie decyzji SKO nr [...] dotyczącej zasiłku celowego...

I SA/Wa 1492/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 749/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego