Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Gl 489/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w przedmiocie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej do załatwiania indywidualnych spaw z zakresu administracji publicznej

IV SA/Gl 895/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w T. G. w przedmiocie utworzenia spółki prawa handlowego przez jednostkę samorządu terytorialnego

III SA/Kr 44/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-23

Skarga Wojewody na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie likwidacji ogródków działkowych skargi kasacyjnej K. W. od wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 44/06 w przedmiocie likwidacji ogródków działkowych

II SA/Gl 1343/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii skargi kasacyjnej Rady Miasta T. od wyroku WSA w Gliwicach

I OSK 138/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu K. w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

III SA/Wr 302/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-31

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Wojewody [...] na rozdział [...] uchwały Rady Miejskiej w L. z dnia [...] nr [...] w sprawie uchwalenia Statutu Miasta L. oraz na załącznik nr [...] do Statutu Miasta L. - zmienione uchwałą Rady Miejskiej w L. nr [...] z dnia [...]

II GSK 1718/11 - Postanowienie NSA z 2013-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie negatywnej opinii lokalizacji kasyna gry

II OSK 461/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Rabka - Zdrój w przedmiocie miejscowego...

III SA/Kr 1207/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

OSK 515/04 - Wyrok NSA z 2004-08-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu w brzmieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2000 r. Nr 190, poz.1182 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   3