Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 44/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-23

Skarga Wojewody na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie likwidacji ogródków działkowych skargi kasacyjnej K. W. od wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 44/06 w przedmiocie likwidacji ogródków działkowych

III SA/Kr 1207/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu