Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 138/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu K. w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży