Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Ke 932/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie

II SA/Sz 552/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-07

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dziwnów, części obrębu Międzywodzie

II SA/Gl 979/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad wynajmu miejskich lokali użytkowych

II OSK 751/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Rady Powiatu w P. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Gl 5/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

V SA/Wa 1850/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zasad przeznaczenia środków na realizację zadań sołectw;

II SA/Ke 383/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Pierzchnica w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

IV SA/Gl 286/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

II SA/Gl 49/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na ponowne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność powiatu w kwestii skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA w Gliwicach

III SA/Łd 621/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi K. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego postanowił : odrzucić skargę kasacyjną.
1   Następne >   3