Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Sz 552/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-07

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dziwnów, części obrębu Międzywodzie

II SA/Gl 979/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad wynajmu miejskich lokali użytkowych

II SA/Ke 383/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Pierzchnica w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

II SA/Gl 49/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na ponowne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność powiatu w kwestii skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA w Gliwicach

III SA/Łd 621/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi K. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego postanowił : odrzucić skargę kasacyjną.