Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Kr 54/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Gl 919/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-23

skargę kasacyjną, 2. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (sto złotych).

II SA/Wa 1405/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-16

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Go 4/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Szczecinie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 133/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi S. F. na bezczynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Lu 132/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Przedsiębiorstwa E. C. Spółki Akcyjnej z siedzibą w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 98/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Inspektor Sanitarny w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Wr 318/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Sądu Rejonowego w J. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 37/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Bd 353/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-10

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Dyrektora Zakładu Karnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2