Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Ol 258/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-09

Skarga kasacyjna na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

V SA/Wa 624/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia połowy kary pieniężnej nałożonej za wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem przepisów o transporcie drogowym

I SA/Ol 510/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy

I SA/Bd 1008/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie kosztów egzekucyjnych

I SA/Bd 1021/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie: umorzenia postępowania egzekucyjnego

V SA/Wa 426/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

V SA/Wa 346/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki;

V SA/Wa 2248/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie określenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu;

I SA/Ke 319/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. w sprawie wydatków budżetu Powiatu B., które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

I SA/Bd 453/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-11-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   42