Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

FSK 781/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-25

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie : odmowy opodatkowania w formie karty podatkowej

FSK 384/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowy za 1999 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu

FSK 182/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie określenia wysokości nie wpłaconego podatku przez płatnika

FSK 799/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie określenia wysokości straty

FSK 426/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

FSK 1317/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

FSK 152/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, marzec, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, grudzień 1998 r.