Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

OSK 255/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w O. w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

OSK 241/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Bobrowo w przedmiocie zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

FSK 1001/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego o zaniechanie poboru podatku od nieruchomości za 2001 r.

FSK 774/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług

OSK 658/04 - Wyrok NSA z 2004-07-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wypłaty zwaloryzowanego odszkodowania za nieruchomość

OSK 248/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

OSK 253/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

FSK 739/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc październik 1998 r.

FSK 736/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec 1998 r.

FSK 770/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 1998 r.
1   Następne >   3