Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

I SA/Wa 2727/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy powiększenia odszkodowania