Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 117/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Ke 166/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne

I SA/Ke 163/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne

I SA/Ke 134/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty stałej za usługi wodne

I OZ 944/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Ke 169/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne

I SA/Ke 165/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne

I OSK 3888/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji