Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 260/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Sz 988/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolite Polskiej

II SA/Sz 567/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Sz 1149/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę