Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 306/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie pozwolenia na budowę

III SA/Łd 1042/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S.J. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wr 801/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w zakresie adaptacji pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia socjalne oraz przebudowę pomieszczeń sklepowych w lokalu handlowym oraz umorzenia postępowania pierwszej instancji

II SA/Ol 473/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie rozbiórki budynku

II SA/Rz 5/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-04

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Rzeszowie sygn. II SA/Rz 328/12 -

IV SA/Wa 1409/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania

III SA/Łd 1041/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S. J. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SAB/Kr 386/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w postępowaniu administracyjnym w sprawie o sygn. akt: [...]