Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 454/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od postanowienia WSA w Gliwicach

II SA/Gl 67/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 158/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii skargi kasacyjnej M.P. i Z.P. od postanowienia WSA w Gliwicach