Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 484/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 9/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 787/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody[...] w przedmiocie zameldowania

II SA/Gl 483/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie o wymeldowanie z naruszeniem prawa w kwestii skargi kasacyjnej skarżącej od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 483/09