Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 215/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez adwokat K.H

II SA/Gl 544/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o wymeldowanie w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 544/12