Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 1135/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii skargi kasacyjnej H. B. od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1135/13

II SA/Gl 682/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 682/12