Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

OSK 517/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

OSK 1008/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi Nr [...]

OSK 534/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Miasta P. w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

OSK 509/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie realizacji uprawnień z tytułu mienia pozostawionego poza granicami kraju

OSK 464/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

OSK 725/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość (...)

OSK 847/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

OSK 187/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie podziału nieruchomości

OSK 123/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Zamościu w przedmiocie opłat adiacenckich

OSK 266/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej