Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 871/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. M. i H. M. na postanowienie SKO w W. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem o zawieszeniu postępowania administracyjnego

I OSK 981/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OSK 138/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu K. w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

I OSK 1450/10 - Postanowienie NSA z 2011-09-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania