Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1489/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej