Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1248/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa oku nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty