Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1550/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie o nakazanie Prezydentowi W. przesłania dokumentów do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych

I OSK 2769/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-03

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy