Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 567/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-16

Sprawa ze skargi A. R. i T. R. na decyzje SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

I OZ 400/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg T. S. na decyzje SKO w G. , nr: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 476/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , znak: [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 475/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , znak: [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 477/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , znak: [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 474/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , znak: [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 478/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , znak: [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 441/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 768/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2