Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1063/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi A. J. i P. J. na uchwałę Rady Miejskiej w M. , nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 447/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na skutek skargi kasacyjnej skarżących od postanowienia WSA w Gliwicach