Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 427/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na wydzierżawienie nieruchomości

II SA/Ke 361/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

II SA/Ke 407/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku- Zdroju w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

II SA/Ke 424/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski projektu pn. 'Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego w ramach partnerstwa'

II SA/Ke 399/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Buskiego

II SA/Ke 361/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

II SA/Ke 403/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

II SA/Ke 406/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem