Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gl 888/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie podziału nieruchomości w kwestii skargi kasacyjnej E. S. i L. S. od wyroku

II SA/Gl 791/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie aktu własności ziemi na skutek wniesionej przez pełnomocnika strony skarżącej skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 791/07