Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 686/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomości

II SA/Gl 687/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie sprostowania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomości