Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 719/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej