Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 1240/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 1140/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 726/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości