Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gl 714/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

II SA/Gl 485/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 546/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 591/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 472/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 496/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 556/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej