Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 306/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-05-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Sz 914/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości