Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gl 525/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii skargi kasacyjnej organu odwoławczego od wyroku WSA w Gliwicach