Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Łd 163/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-20

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 176/09 ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obec...